Oled viimased kolm aastat olnud Kolgatal juhatuse esimees. Mis on sulle selle aja jooksul kõige rohkem rõõmu valmistanud?
Tänu ja rõõmupõhjusi on rohkem kui paber mahutaks, kuid siiski: esmane ja minu jaoks suurim rõõm on inimestest, kes on vastu võtnud pääste Jeesuses. Neid on kolme aasta jooksul olnud mitmeid. Rõõm on sellest, et koguduses on mõningaid evangelisti südamega jumalalapsi, kelle kuulutuse ja tegevuse kaudu on sõna päästest meie keskelt välja jõudnud ja vilja kandnud. Hea meel on, et eelmisel aastal andis Jumal kordamineku pastori abi otsingutes: ametisse sai sooja avatud südamega saarlane Sander Tulk. Temast on olnud kogudusele suur abi ja uus värskus. Hea meel on, et on tekkinud mõningane avatud arutelu kogudusest ja tulevikust ning erinevaist vaimulikest vajadustest. Julgustan iga koguduseliiget osa võtma märtsikuus toimuvast koguduse osadusõhtust, kus saab välja öelda oma mõtteid ja küsida küsimusi järgmise (2019–2022) juhatuse kandidaatidelt ning pastorikandidaadilt.
Tänu on iga venna ja õe eest Kristuses ning kõigi pühendunud kaastööliste eest. “Vagale on tasuks õnnistus Issandalt” (Jeesus Siirak 11:22)

Loe edasi...

Mitu päeva Jumala osaduses elamine on noortele omamoodi kogemuseks. Laagrid on kohad, kus noored kõige selgemini kasvavad Pühas Vaimus, sest seal on neil aega kuulata, mida Jumalal on öelda. Pidev osadus on asi, mis paneb inimesi end häälestama, sest tihti ei piisa sellest mõnest tunnist noortekal või pühapäevasel teenistusel. Osadusest teiste kristlaste ja Jumalaga tuleneb kasv usus ja Jumalale pühendumine.

Loe edasi...

27. jaanuaril toimus Kolgatal õpetusõhtu “Kristlane, raha ja maksud”. Teemat avasid pastor Leho Paldre ja Tallinna Valguse Tee koguduse liige, tuntud finantsanalüütik Peeter Koppel. Õhtu jooksul võeti luubi alla küsimused suhetest kristlaseks olemise, raha ja maksude vahel. Ei puudunud näited Piiblist.

Loe edasi...

Viljandi kogudus tähistab 2019. aasta augustis 110. juubelit. Meie koguduses on hetkel 121 liiget, pühapäeviti osaleb jumalateenistustel 60-70 inimest, kelle hulgas on ka mitmeid koguduse sõpru. Lastega peresid meil palju ei ole, kuid pingutame, et igal pühapäeval oleks lastekirik valmis lapsi vastu võtma. Noortega on lugu parem: mitmendat aastat toimub kord kuus meie kirikuhoones Viljandi kolme koguduse ühine noortetöö ning lisaks kogunetakse iganädalaselt väikegrupis. Koostöös Viljandi erinevate kogudustega toimub igakuiselt ka ühine palveteenistus. Kuna meie kirik ei ole veel lõpuni ehitatud ja maja on suur, aitab üldmajapidamiskulusid kanda meie hoones asuv kauplus Lootus. Kaupluse tõttu on kirik inimestele avatud ka argipäevadel.

Loe edasi...

Viimased artiklid

  • Viimased

  • Populaarsed