Mis me oleks ilma abilisteta?! Me kõik vajame abilisi. Me kõik oleme ise abilised: julgustades, kuulates, loovalt kaasa mõeldes, palvetades, nõu andes, kaasa rõõmustades, kaasa nuttes, korrigeerides, füüsiliselt aidates. Piibel on täis tuntud ja tundmatuid abilisi. Moosesele olid abiliseks äi Jitro hea nõuga, väejuht Joosua sõdides, Aaron ja Huur palvekäsi üleval hoides, Joosafat kirjutajana. Eakale lesele Noomile oli pikal teekonnal abiks minia Rutt. Barnabas kutsus vaimulikus töös appi Pauluse, kellest endast sai hiljem suur juht. Mõned abilised jäävad alati abiliseks. Mõnest saab tulevikus juht.

Loe edasi...

Alandlikkus on asi, mis kipub ununema. Inimene kahjuks kipub olema vägagi võistlushimuline, kade ja uhke. Teinekord on mõni hoopis nii alandlik, et on selle üle lausa uhke! Ei ole pääsu! Jeesus hoiatab mäejutluses variseride eest, kes kelkisid oma “pühadusega” teiste ees. Samuti hoiatas Jeesus tölnerite eest, kes teenisid mammonat - tölner oli ju lausa kurikuulus ja vihatud rahaahne isik!

Loe edasi...

Alfa kursus on mänginud olulist rolli minu enda usuletulekul. Läbi aastate olen kaasa aidanud eri rollides. Kogen ikka ja jälle, kuidas Jumal mind nende nädalate jooksul vaimulikult kasvatab. Mida Alfa kursus edasi, seda teadlikumaks olen muutunud vastutuse suurusest. Kümne nädala jooksul poevad osalejad alati hinge. Nad jagavad endast ja oma eludest, nii rõõmudest kui muredest. Sa kannad neid palves juba enne nendega kohtumist, aeg-ajalt tuleb mõni osaleja ka aastaid hiljem palves meelde. Teinekord on inimlikult raske endale meelde tuletada, et meie roll võib olla lihtsalt seemneid külvata ja meie ise ei pruugi lõikust näha, kuid seda suurem on rõõm, kui saame olla lõikuse juures.

Loe edasi...

„Kui Jumal toob meid päästmisele, siis kõige tähelepanuväärsem asi, mida me näeme, on meie ihade teisendamine. Ta muudab mitte ainult seda, mida me teeme, vaid ka mida me tahame teha. See on Püha Vaimu töö meie sees: „Sest Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt“ (Fl 2:13). Oma uues eluviisis teeme otsuseid, mis aitavad Jumala kavandit kauniks kujundada. Need on meie „tahan“ ja „ei taha“ hetked.“ (Lk 123)

Loe edasi...

„Ma rõõmustasin, kui mulle öeldi: „Lähme Issanda kotta!”“ (Ps 122:1). 10. maist tohime jälle avalikke teenistusi pidada. 2+2 reegli täitmiseks istume hõredamalt, pereliikmed võivad lähestikku olla. Kuna kõik niiviisi ära ei mahu, siis hajume ka väikesesse saali ja fuajee rõdule.

Nii toimuvad taas teenistused, noorteõhtud ja juuniorid. Alfa kursus jätkub esialgu zoomis, aga võimalusel koguneme Kolgatal. Pensionäride hommikutega maikuus veel ei alusta.

Loe edasi...

Viimased artiklid