Mitu päeva Jumala osaduses elamine on noortele omamoodi kogemuseks. Laagrid on kohad, kus noored kõige selgemini kasvavad Pühas Vaimus, sest seal on neil aega kuulata, mida Jumalal on öelda. Pidev osadus on asi, mis paneb inimesi end häälestama, sest tihti ei piisa sellest mõnest tunnist noortekal või pühapäevasel teenistusel. Osadusest teiste kristlaste ja Jumalaga tuleneb kasv usus ja Jumalale pühendumine.

Loe edasi...

27. jaanuaril toimus Kolgatal õpetusõhtu “Kristlane, raha ja maksud”. Teemat avasid pastor Leho Paldre ja Tallinna Valguse Tee koguduse liige, tuntud finantsanalüütik Peeter Koppel. Õhtu jooksul võeti luubi alla küsimused suhetest kristlaseks olemise, raha ja maksude vahel. Ei puudunud näited Piiblist.

Loe edasi...

Viljandi kogudus tähistab 2019. aasta augustis 110. juubelit. Meie koguduses on hetkel 121 liiget, pühapäeviti osaleb jumalateenistustel 60-70 inimest, kelle hulgas on ka mitmeid koguduse sõpru. Lastega peresid meil palju ei ole, kuid pingutame, et igal pühapäeval oleks lastekirik valmis lapsi vastu võtma. Noortega on lugu parem: mitmendat aastat toimub kord kuus meie kirikuhoones Viljandi kolme koguduse ühine noortetöö ning lisaks kogunetakse iganädalaselt väikegrupis. Koostöös Viljandi erinevate kogudustega toimub igakuiselt ka ühine palveteenistus. Kuna meie kirik ei ole veel lõpuni ehitatud ja maja on suur, aitab üldmajapidamiskulusid kanda meie hoones asuv kauplus Lootus. Kaupluse tõttu on kirik inimestele avatud ka argipäevadel.

Loe edasi...

Tutvusta ennast ja kirjuta, kuidas oled jõudnud Tartusse ja asunud tööle Kolgata kogudusse? Kuidas on olnud kaks kuud Kolgata koguduse noortejuhi ja pastori abi ametis olla?

Minu nimi on Sander Tulk, olen 26aastane, pärit Saaremaalt ja seal seni elanud ja teeninud. Arvan, et jõudsin Tartusse Jumala juhtimisel. Esialgu otsisin erialast tööd (kunst ja graafiline disain), kuni äkki tuli pakkumine Kolgatalt. Kuu aega mõtlesin ja palvetasin ning sain lõpuks selguse, et see on õige koht, kuhu minna. Nüüdseks olen üle kahe kuu Kolgatal teeninud ja tunnen end väga koduselt ja õiges kohas olevat. Koguduses töötamine tähendab 24/7 saadaval olemist. Mul on hea meel, et ma just seda tööd teen, sest ma olen õppimas Tartu kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris teoloogiat ja ma saan kohe oma teadmisi praktikasse panna. Samuti meeldib mulle inimestega suhelda ja nii hästi neid aidata kui võimalik. Kogudus ongi inimeste abistamiseks ja mul on suur au olla osa sellest tööst jumalariigis.

Loe edasi...

Viimased artiklid