Kaasteelise all mõistame kogudusega liituva inimese usaldusisikut. Juhatuse koosolekul, kus otsustatakse kogu- duse liikmeks võtmine, püüame kokku leppida, kes võiks saada uuele liikmele usaldusisikuks. Tavaliselt tugineb kaas- teelise leidmine juba välja kujunenud suhetele. Kaasteelisteks saadakse mõlema osapoole vabatahtlikul nõusolekul. Kaas- teelisteks olemise eesmärk on toetada koguduse liikmete usulist kasvamist, kaasatust kogudusse ja vältida eemale- jäämist. Kaasteeliste suhe tähendab koos õppimist ja kasva- mist. Kaasteeliseks saades võtavad osapooled vastutuse palvetada teineteise eest, olla teineteisele vajadusel kätte- saadavad, toetada teineteise usulist kasvamist, toetada teineteise kontakti kogudusega, kohtuda mingis vormis vähe- malt kord kuus.

Loe edasi...

Baptistikogudusi on maailmas väga erisuguseid, vastavalt erinevatele kultuuridele, mille keskel Jumalat teenitakse, kohalikule ajaloole ja ümbritsevatele religioonidele. 24. veebruaril tähistasime 135 aasta möödumist Eesti esimese baptistikoguduse sünnist. See ajendas sõnastama, mis on baptistidele ühisomane (S. Grentzi ja N.G. Wrighti järgi). Igas üksikus punktis on samamoodi-mõtlejaid ka teistes uskkondades, ent nende tunnuste komplekt on baptistidele unikaalne.

Tänu on iga venna ja õe eest Kristuses ning kõigi pühendunud kaastööliste eest. “Vagale on tasuks õnnistus Issandalt” (Jeesus Siirak 11:22)

Loe edasi...

Jumala Sõna ütleb: „Tubli naine on palju enam väärt kui pärlid. Kes leiab tema?“ (Õp 31:10). Kes siis on see tubli naine? Kas ta on nagu Saara, Aаbrahami naine, kes oli kuulekas, hüüdes oma meest isandaks? Või Ester, kes võttis enda peale vastutuse oma rahva eest? Või nagu naisprohvet Deboora?

Loe edasi...

Oled viimased kolm aastat olnud Kolgatal juhatuse esimees. Mis on sulle selle aja jooksul kõige rohkem rõõmu valmistanud?
Tänu ja rõõmupõhjusi on rohkem kui paber mahutaks, kuid siiski: esmane ja minu jaoks suurim rõõm on inimestest, kes on vastu võtnud pääste Jeesuses. Neid on kolme aasta jooksul olnud mitmeid. Rõõm on sellest, et koguduses on mõningaid evangelisti südamega jumalalapsi, kelle kuulutuse ja tegevuse kaudu on sõna päästest meie keskelt välja jõudnud ja vilja kandnud. Hea meel on, et eelmisel aastal andis Jumal kordamineku pastori abi otsingutes: ametisse sai sooja avatud südamega saarlane Sander Tulk. Temast on olnud kogudusele suur abi ja uus värskus. Hea meel on, et on tekkinud mõningane avatud arutelu kogudusest ja tulevikust ning erinevaist vaimulikest vajadustest. Julgustan iga koguduseliiget osa võtma märtsikuus toimuvast koguduse osadusõhtust, kus saab välja öelda oma mõtteid ja küsida küsimusi järgmise (2019–2022) juhatuse kandidaatidelt ning pastorikandidaadilt.
Tänu on iga venna ja õe eest Kristuses ning kõigi pühendunud kaastööliste eest. “Vagale on tasuks õnnistus Issandalt” (Jeesus Siirak 11:22)

Loe edasi...

Viimased artiklid