Eesti EKB Koguduste Liit

Me kuulume Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liitu, mis ühendab 82 kogudust kokku u 6000 täiskasvanud liikmega (Tartus 5 kogudust u 450 liikmega). Liit on moodustatud koguduste abistamiseks koguduste töötegijate ettevalmistamisel, suurürituste korraldamiseks ning koostööks teiste kirikute ja Eesti riigiga.

Ajalooliselt moodustati Eesti EKBK Liit peale Teist maailmasõda neljast usuliikumisest: baptistid, evangeeliumi kristlased, priilased ja nelipühilased.

Ülemaailmselt kuuluvad baptistid oma üle 44 miljoni täiskasvanud liikmega rohkem kui 200 riigis suuremate protestantlike kirikute hulka.

Viimased artiklid