Sinu tahe on oluline

„Kui Jumal toob meid päästmisele, siis kõige tähelepanuväärsem asi, mida me näeme, on meie ihade teisendamine. Ta muudab mitte ainult seda, mida me teeme, vaid ka mida me tahame teha. See on Püha Vaimu töö meie sees: „Sest Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt“ (Fl 2:13). Oma uues eluviisis teeme otsuseid, mis aitavad Jumala kavandit kauniks kujundada. Need on meie „tahan“ ja „ei taha“ hetked.“ (Lk 123)

„Klassikaline näide selle kohta on Vana Testamendi Joosep. Kui Pootifari naine teda korduvalt ahvatles, andis ta naisele terava vastuse: „Kuidas tohiksin siis teha seda suurt kurja ja pattu oma Jumala vastu?“ (1Ms 39:9). Pange tähele, ta ei öelnud: „Mis siis, kui me vahele jääme?“ Ta ei öelnud „See on raske valik.“ Iga teine vastus oleks jätnud naisele maad selleks, et Joosepit nõustuma meelitada. Joosepi vastus aga kõrvaldas igasuguse võimaliku ahvatluse mõistusega vabandusi otsida ja kiusatusele järele anda. Veendumus ei ole pelgalt arvamus. See on midagi nii sügavalt teadvusse juurdunut, et veendumuse muutmiseks oleks vaja muuta sinu sisimat olemust.“ (Lk 137)

Nende tsitaatidega meenutan tänuga üht kaasaja suuremat kristliku sõnumi kaitsjat ja evangelisti Ravi Zachariast, kes kutsuti igavikku maikuus. India päritolu kanada-ameeriklane Zacharias aitas 48 aastat kogu maailmas oma rahulikul ja selgel moel paljudel leida kooskõlalist tõde ja elu Jeesuses Kristuses. Ta oli veendunud, et Kristus annab ausaid vastuseid ka kõige sügavamatele filosoofilistele küsimustele. Soovitan lugeda tema raamatut „Taevane kangakuduja: Kuidas Jumal vormib meid elusündmuste kaud“, kust pärinevad ka need tsitaadid.

Zachariase kodulehe www.rzim.org moto: „Kui tõde ei ole rajatud armastusele, siis see teeb tõe omaja vastikuks ja tõe eemaletõukavaks.“

Pastor Leho Paldre