“Vaata, mina teen hoopis uut: see juba tärkab, kas te ei märka? Ma teen kõrbessegi tee, tühjale maale jõed” (Js 43:19). Aasta alguses on need mõtted omandanud minu jaoks uue tähenduse. Hoogu andis üks usuõde, kes 1. jaanuaril kiriku ukse peal ütles oma elule mõeldes, et küll Jumala teod on suured ja imelised.

Jumala uus ei ole meie uus. See on midagi hoopis teistsugust. Kirjakoha põhjal tundub, et Jumala uus tähendab võimatu võimalikuks saamist. Tema teeb, meie asi on märgata. Kui tahame olla Jumala kaastöölised, siis saame selles, mida Tema teeb, kaasa aidata oma võimeid ja oskusi mööda.

Loe edasi...

Jeesuse sünni kohta ütleb Piibel, et Jumal „sai lihaks ja elas meie keskel” (Jh 1:14). Sõna „elas” on tegelikult algkeeles palju kujundlikum: Jumal „pani telgi püsti“ meie keskele.

Telgi ülespanemine seondub meile esmalt millegi ajutisega. Aga Uuest Testamendis ei leia me kusagilt, et „telgi püstipanemine“ oleks midagi ajutist. Näiteks Ilm 21:3 räägitakse uuest püsivast taevast ja maast: „Vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama (püstitab telgi!) ning nemad saavad tema rahvaiks.”

Loe edasi...

Jumala arm on mõiste, mis koguduse liikmetele võõras ei ole. Armust oleme õndsaks saanud. Jumala arm oli see, mis tõi meid Issanda juurde ja Jumala arm on ka see, mis meid Issanda juures hoiab. Eriliselt oleme kogenud Jumala armu ka 2020. aastal. Hoolimata pandeemia tekitatud olukorrast on Kolgata koguduse töö jätkunud täies hoos. Võime ka ääretult suure tänu tuua majanduslikule toetusele, mille kaudu saame parandada koguduse tehnilist võimekust. See on puhas Jumala arm!

Loe edasi...

Alandlikkus on asi, mis kipub ununema. Inimene kahjuks kipub olema vägagi võistlushimuline, kade ja uhke. Teinekord on mõni hoopis nii alandlik, et on selle üle lausa uhke! Ei ole pääsu! Jeesus hoiatab mäejutluses variseride eest, kes kelkisid oma “pühadusega” teiste ees. Samuti hoiatas Jeesus tölnerite eest, kes teenisid mammonat - tölner oli ju lausa kurikuulus ja vihatud rahaahne isik!

Loe edasi...

Viimased artiklid