Kolgata kogudus ostis järelmaksuga uue kogudusehoone

Suvel 2013 kogesime ootamatut, ent imelist ja alandlikukstegevat Jumala juhtimist. See on viinud selleni, et otsustasime osta valmis kogudusehoone kesklinnas, mis seni kuulus uusapostlikule kirikule. 21. oktoobril 2013 kirjutasime alla lepingule, mille järgi pool ostusummast maksime kohe ja teine pool tuli maksta märtsiks 2015.

Veski 40 asuvas kaasaegses hoones on üldpinda kaks korda rohkem, kui oleks vanas palvelas olnud ka pärast juurdeehitust. Samas ei ole see meie vajadusi arvestades liiga suur. Tunneme rõõmu mitmest kõrvalruumist, mille puudumine oli varem pidevaks kitsaskohaks. Peasaal on 30% suurem. Hoone asub imeilusa mahuka krundi peal kesk­linna servas (5270m2, varasem krunt 850m2). Krundi peal on ka 30kohaline parkla, mida endise palvela juures poleks kunagi olnud võimalik tekitada. „Issanda käest on see tulnud, see on imeasi meie silmis“ (Ps 118:23).

Hoone koos esmaste kulutustega läks maksma 500 000 eurot (vrd juurde­ehituseks plaanisime 400 000 eurot). Oleme tänulikud paljude varasemate annetuste eest oma kogudusest ja väljastpoolt. Nendega saime maksta 80% esimesest osamaksust, ülejäänud 20% osamaksust katsime esialgu laenuga.

Teise poole uue hoone hinnast pidime tasuma märtsiks 2015. Umbes pooles sellest plaanisime katta vana palvela müügist, mis märtsis 2014 ka õnnestus. Kõiki varusid arvestades oli meil otsustamise hetkel (augustis 2013) siiski lõppsummast puudu 125 000€. Selles osas vajasime lisaks oma koguduse panuse­le ka sõprade ja toetajate abi väljastpoolt. Praeguseks on hoone väljaostuks vajalik summa koos!! Tänu Jumalale ja igale annetajale! Notariaalselt vormistasime ostu lõplikult 21. oktoobril 2014. Juulis 2015 saime ennetähtaegselt tasutud ka esimese osamakse tegemiseks võetud laenu. See tähendab, et esialgsest informatsioonist müügisoleva kiriku kohta kuni täeliku väljamaksmiseni kulus kaks aastat. See on Jumala ime.

 

Miks meile oli uut hoonet vaja?

Oleme kogudusena tundnud vajadust avaramate ruumide järele juba kümmekond aastat. Jumal on kogu­duse tegevust õnnistanud. Meie liikmeskond on viimaste aastatega tasahaaval kasvanud 160 liikmeni. Kogudusest üle poole moodustavad 16-40aastased, noortetöös osaleb üle 50 inimese, pühapäevakooli viies vanuserühmas käib 40 last. Viimase aasta jooksul alustasime eestpalvetoaga, samuti eraldi noorte tööealiste õhtutega, näeme perspektiivi ka venekeelse töö arenda­mises.

Pühapäevakooli rühmad said abiruumide vähesuse tõttu koguneda üle-püha­päeviti; teenistuste ajal oli lastega perede kõrvalsaal pidevalt ülerahvastatud; tilluke köögiruum keldris oli aegunud; polnud ka ruumi, kus kogu kogudus saaks lauaosadust pidada. Ühesõnaga: meie palvemaja oli küll armas ja hubane, ent jumalariigi arenguks vajasime avaramaid ja kaasaegsemaid.

 

Kuidas me oleme seni ruumilahendust otsinud?

Oleme otsinud erinevaid võimalusi avaramate ruumide järele. 2000ndate keskpaigas otsisime võimalusi uue kogudusehoone ehitamiseks uuele krundile teisel pool jõge. Krunt sai isegi välja vaadatud, ent siis tuli masu, mis peatas kogu arendustegevuse selles piirkonnas.

2012. aastal otsustasime kavandada juurde- ja ümberehitust olemasolevale hoonele Tähe 66. Ehituse algust kavandasime 2013. aasta juulikuus.

Paar nädalat enne juurdeehituse kavandatud algust selgus, et linnas on pakkumisel meie kogudusele sobiv kinnisvara. Otsustasime lükata ehitusplaanid edasi, kuni selguvad selle kinnisvara müügiga seotud asjaolud. 25. augustil 2013 otsustas koguduse üldkoosolek valdava häälteenamusega uue hoone ostmise kasuks.

 

Palvetage ja toetage!

See, et kirikuhoonet saab valmis kujul osta, on väga harukordne juhtum. Sellise võimaluse ja ajastuse eest tuleb vaid Jumala juhtimist kiita! Täname igaüht, kes on palvetanud uue hoone saamise protsessi eest ja toetanud väljaostmist. Jumala rikkalik õnnistus olgu teie üle! Meil on hea meel, kui te meid külastate meie uues kogudusehoones.

 

 

Viimased artiklid