Noorte talvelaager kasvatas usku ja pühendumist

Mitu päeva Jumala osaduses elamine on noortele omamoodi kogemuseks. Laagrid on kohad, kus noored kõige selgemini kasvavad Pühas Vaimus, sest seal on neil aega kuulata, mida Jumalal on öelda. Pidev osadus on asi, mis paneb inimesi end häälestama, sest tihti ei piisa sellest mõnest tunnist noortekal või pühapäevasel teenistusel. Osadusest teiste kristlaste ja Jumalaga tuleneb kasv usus ja Jumalale pühendumine.

Noortelaager 2. - 5. jaanuaril Kõrveküla koolis tõi esile Kolgata noortetiimi omavahelise koostöö ja pühendumise sellesse laagrisse. Kui toimus midagi ettearvamatut, oldi kohe valmis probleemi lahendama nii, et paljud ei märganudki, nagu midagi oleks valesti läinud. See on esimene laager, milles olen olnud korraldaja ja osavõtja rollis samal ajal.

Ranno Samuel Adson

Terve veebruarikuu infoleht

Viimased artiklid