Kristlane, raha ja maksud

27. jaanuaril toimus Kolgatal õpetusõhtu “Kristlane, raha ja maksud”. Teemat avasid pastor Leho Paldre ja Tallinna Valguse Tee koguduse liige, tuntud finantsanalüütik Peeter Koppel. Õhtu jooksul võeti luubi alla küsimused suhetest kristlaseks olemise, raha ja maksude vahel. Ei puudunud näited Piiblist.

Tuginedes Piiblile, rõhutas Paldre, et kristlastena peame rahaasjades olema eelkõige head majapidajad, sest lõppkokkuvõttes kuulub kõik mitte meile, vaid Jumalale. Kõlama jäi mõte, et kristlike põhimõtete järgi aktsepteeritakse ainult õiglaseid vaeseid ja õiglaseid rikkaid, st neid, kes käivad rahaliste vahenditega ümber Jumala põhimõtteid järgides. Kõneleja tõi välja jõukuse ja tarkuse omavahelise seose: kõigepealt on vaja tarkust ja siis raha, mitte vastupidi. Sissetulekust kuulub Jumalale kindel osa (“uudsevili”), nii langeb saajale osaks Tema õnnistus. Tasub olla helde! “Hing, kes jagab õnnistust, kosub, ja kes kastab teisi, seda ennastki kastetakse” (Õp 11:25). Jumala õnnistus ei pruugi olla rahalises vääringus, vaid Jumala hooles ja abis meie suhtes. Kui inimene on elanud mõistlikult ja Jumala tahtega kooskõlas, siis on, mida edasi pärandada ka tulevastele põlvedele (Õp 13:22). Elavamat vastukaja tekitas maksude teema: Rm 13 järgi on alistumine võimudele südametunnistuse küsimus, sest me maksame makse “Jumala ametnikele”. Makse tuleb maksta isegi siis, kui meile tundub, et riik ei kasuta seda raha õiglaselt või heaperemehelikult.

Kristlane, privaatpanganduse strateeg ja SEB panga analüütik Peeter Koppel avas teemat praktilisema nurga alt: kuidas rahaga targalt ümber käia - laenud, maksud ja nende optimeerimine, võrdus ja ebavõrdsus. Jutuks tuli hetkeolukord maailma majanduses ja ka pilguheit ajalukku. Koppel nentis mahlakalt, et kuna inimkond laenukoorma all elades ei järgi Jumala tarkust, oleme jõudnud punkti, kus riigid ei saa oma võlakoormat enam kasvatada, mis omakorda lõhestab ühiskonna sidusust ja tekitab rahutusi.

Laenudest ja maksudest rääkides, tõdes Koppel, et iga kristlane peab olema seadusekuulekas ja maksma makse. Kuni inimese rahalised ettevõtmised ei lähe Jumala seadusega vastuollu, on kõik korras. Koppel tõdes, et eestlased kuuluvad selle 15% hulka maailma rahvastikust, keda võib pidada jõukaks.

Tasub elada lihtsalt, olla rahul sellega, mis meil on, olla helde ja järgida vaimulikke põhimõtteid ka rahaasjades.

Kokkuvõtte tegi Mare Sumberg.

Terve veebruarikuu infoleht

Viimased artiklid