Kuupäev:
Kirjakoht:
Filiplastele 3:10-14; Heebrealastele 11:1; Heebrealastele 11:32-40
Sari:
Kõneleja:
Kestus:
01:15:07
Klikid:
1088
Sermon Notes:

Alguspalve: Kerli Valk (Fl 3:10-14)
Laste õnnistamine
Tunnistus: Milvi Lankots
Jutlus: Tõnu Lehtsaar (Usuteod ja järjepidevus Hb 11:1,Hb 11:32-40. jutluse algus = 45m 30s)
Muusika: Ülistuskoor
Kestus: 1t 15m 7s