Oleme pidanud Kolgata koguduses temaatilisi jutluseseeriaid, mille juurde oleme ka valmistanud kodugrupi materjale. Need on kõigile vabalt kasutamiseks aruteludeks oma väikegruppides. Enne materjali kasutamist soovitame igal kodugrupi liikmel ära kuulata ka vastav jutlus.


Jutluse seeria "Vastutus elu eest" kõneles vastutusest inimelu erinevates valdkondades. Kuidas käituda suhetes, mida teha oma mõttemaailmaga, kuidas suhtuda sündi ja surma jne. Seeria sõnumid võivad anda vastused sinu kõige raskematele küsimustele.

1. Vastutus mõttemaailma eest

5. Vastutus töö tegemise eest

6. Vastutus sünni ja surma eest

7. Vastutus evangeeliumi kuulutamise eest


Noorteõhtutel peetud jutluste seeria näitas Vana Testamendi teemade sidusust Uue Testamendiga. Seeria aluseks olid kesksed teemad Teises Moosese raamatus.

1. Vanast Testamendist Uude

2. Tõotusi andev ja hoidev Jumal

3. Asenduskannatus

5. Jumala Seadus


Mäejutluse eetika kodugurpi materjal võtab läbi olulisemad eetika küsimused Matteuse evangeeliumi viiendas peatükis.

1. Piibelliku eetika eesmärk

2. Suhtlemine ja suhtumine

3. Seksuaalsus ja abielu

4. Kokkulepped ja vanded

5. Kättemaks ja andmine“Kristlus luubi all” sisaldab teemasid, mida mittekristlased sageli kristlastelt küsivad - siiralt, aga mõnikord ka veidi teravalt. Igal kristlasel tuleb need oma usutee alguses (või hiljem) läbi mõtestada. Tasub väikerühmas arutleda selle üle, milliseid vastuseid Piibel neile annab!

1. Kust ma tean milline usk on õige?

2. Miks peaksin seadma elu just Piibli järgi?

4. Miks ma üldse vajan Jumalat?

5. Ma olen kristlastes pettunud!"Sool topsist välja"


Eeskujud


Milleks kogudus?