Pealkiri Kirjakoht Kuupäev Sarjad Additional file Klikke
Isadepäev (10.11.2019) Jumalateenistus 5. Moosese 6:1-9
5. Moosese 6:20-21
2. Korintlastele 4:18
Heebrealastele 11:27
Roomlastele 8:35
Roomlastele 8:38-39
Luuka 15:11-32
10 November 2019 Üldine 77
Maised lood taevase tähendusega 4-5 (23.06.2019) Jumalateenistus Laulud 97:1-12
Matteuse 22:1-14
23 Juuni 2019 Maised lood taevase tähendusega 238
Jumalateenistus (24.02.2019) Eesti riik 101, Eesti baptism 135 Laulud 128:1-6
Jesaja 55:2
Matteuse 23:8
1. Korinstlastele 16:13
24 Veebruar 2019 Üldine 418
Jumalateenistus (19.08.2018) Laulud 34:2-10
Luuka 4:1-13
19 August 2018 Üldine 443
Jumalateenistus (17.06.2018) Johannese 14:1-4
Filiplastele 1:3-8
Roomlastele 5:5
Roomlastele 15:13
Laulud 118:24-26
Laulud 84:6-9
Laulud 73:23-26
Matteuse 6:5-13
Roomlastele 8:26-27
Jaakobuse 1:6-8
Markuse 11:24
Jaakobuse 4:3
Filiplastele 4:6
1. Tessalooniklastele 5:5
Matteuse 18:19
Jaakobuse 4:2
Efeslastele 6:18
1. Timoteosele 2:1
Luuka 1:8
Ilmutuse 5:8
Koloslastele 4:2-3
17 Juuni 2018 Üldine 530
Jumalateenistus (11.03.2018) Meeleparandus Laulud 106:1-3
Roomlastele 12:9-21
Markuse 1:15
Matteuse 13:15
Laulud 119:105
Laulud 119:26
Laulud 119:59
Johannese 8:31
11 Märts 2018 Üldine 623
Jumalateenistus (07.01.2018) Markuse 1:1-8
Matteuse 2:1-15
07 Jaanuar 2018 Üldine 701
Jumalateenistus (12.03.2017) Kristuse viimane nädal 2/8 Laulud 51:8-14
Matteuse 22:36
Matteuse 28:18
Johannese 14:6
1. Johannese 3:8
Heebrealastele 2:14
Markuse 14:32-42
12 Märts 2017 Kristuse viimane nädal 953
Jumalateenistus (20.11.2016) Surnute mälestuspüha Laulud 96:1-13
Johannese 5:24
Luuka 12:10
Efeslastele 5:15-16
Laulud 90:12
20 November 2016 Üldine 1650
Maailmast erinemine (06.03.2016) Matteuse 7:7-8 06 Märts 2016 Üldine 874
Vana-aasta jumalateenistus (31.12.2015) Markuse 13:34-37
Heebrealastele 13:7
Johannese 7:38
Matteuse 25:14-29
Luuka 16:10
31 Detsember 2015 Üldine 820
Vaimulik võitlus (25.10.2015) 2. Timoteosele 4:7
Heebrealastele 11:32-37
Galaatlastele 5:22-23
1. Johannese 5:4
25 Oktoober 2015 Üldine 992
Empaatia (21.06.2015) Luuka 10:30-35 21 Juuni 2015 Üldine 2102
Püha Vaim liidab üheks ihuks (15.03.2015) 1. Korinstlastele 12:12-27 15 Märts 2015 Püha Vaim ja kogudus 2179
Isadepäeva jumalateenistus (09.11.2014) Matteuse 4:1-11 09 November 2014 1958
Jumalateenistus (05.05.2013) 05 Mai 2013 1250
Vana-aasta Jumalateenistus (31.12.2012) 31 Detsember 2012 1162
Vabandust, sellist jutlust pole antud hetkel olemas.