Pealkiri Kirjakoht Kuupäev Sarjad Additional file Klikke
Maised lood taevase tähendusega 5-5 (30.06.2019) Jumalateenistus Johannese 20:30-31
Johannese 21:1-17
Johannese 15:4-7
Matteuse 13:44-46
Johannese 10:10
Apostlite teod 3:12
1. Korinstlastele 13:10
Efeslastele 3:14-21
30 Juuni 2019 Maised lood taevase tähendusega 249
Jumalateenistus (24.06.2018) 2. Korintlastele 5:17-21
Apostlite teod 1:8
Jesaja 61:1-2
Johannese 3:27
Luuka 1:5-25
Luuka 1:67-79
Luuka 1:80
Luuka 3:2
Luuka 3:18
Johannese 1:15-17
Matteuse 3:7
Johannese 3:30
24 Juuni 2018 Üldine 547
Jumalateenistus (30.03.2018) Suur reede Roomlastele 8:31-39
1. Korinstlastele 12:3
Efeslastele 5:25-27
1. Peetruse 2:21-24
Apostlite teod 4:8-10
Apostlite teod 5:41-42
Luuka 17:11-19
30 Märts 2018 Üldine 633
Jumalateenistus (28.01.2018) Laulud 100:1-5
Matteuse 16:26
1. Moosese 32:23-33
2. Moosese 19:1-8
2. Moosese 20:18-21
2. Moosese 24:1-3
2. Moosese 24:12-18
2. Moosese 32:1-6
2. Moosese 32:7-9
2. Moosese 32:19-24
2. Moosese 32:30-35
Jesaja 44:9-11
Ilmutuse 15:3-4
Johannese 9:1-41
Johannese 6:48
Luuka 7:34
Matteuse 3:17
Matteuse 17:5
Markuse 5:24-34
Matteuse 18:20
Heebrealastele 13:8
Matteuse 9:28-30
Johannese 20:27-29
Markuse 5:34
28 Jaanuar 2018 Üldine 682
Jumalateenistus (04.09.2016) 04 September 2016 Üldine 1209
Suure reede teenistus (18.04.2014) 18 Aprill 2014 1139
Jumalateenistus (22.07.2012) 22 Juuli 2012 1182
Jumalateenistus (22.01.2012) 22 Jaanuar 2012 907
Vana-aasta jumalateenistus 31.12.2010 31 Detsember 2010 920
Jumalateenistus (14.02.2010) 14 Veebruar 2010 935
Vabandust, sellist jutlust pole antud hetkel olemas.