Pealkiri Kirjakoht Kuupäev Sarjad Additional file Klikke
Teine advent (08.12.2019) Jumalateenistus Ilmutuse 22:10-13
Luuka 1:13-17
Luuka 3:2
Matteuse 3:1-12
2. Korintlastele 5:17
08 Detsember 2019 Üldine 87
Seeria 1/4 Rõõmusta. Usu. Looda. Armasta (15.09.2019) Jumalateenistus Laulud 122:1-9
Matteuse 22:36-40
Filiplastele 1:12-14
Filiplastele 1:18
Filiplastele 4:11-13
Roomlastele 8:18
15 September 2019 Rõõmusta. Usu. Looda. Armasta 158
Jumalateenistus (05.05.2019) 1. Korinstlastele 15:1-22
Luuka 10:38-42
05 Mai 2019 Üldine 206
Jumalateenistus (27.01.2019) Sool topsist välja 2 27 Jaanuar 2019 Sool topsist välja 423
Jumalateenistus (29.07.2018) Matteuse 11:28-30 29 Juuli 2018 Üldine 456
Jumalateenistus (03.06.2018) Andeks palumine ja andeks andmine Efeslastele 4:32
Matteuse 18:21-35
Markuse 11:25-26
Jesaja 43:25
Efeslastele 6:24
03 Juuni 2018 Üldine 501
Jumalateenistus (15.04.2018) Ilmutuse 7:9-17
Luuka 10:30-37
Roomlastele 15:7
Galaatlastele 6:2
Roomlastele 12:1-2
2. Korintlastele 4:16
Apostlite teod 1:8
15 Aprill 2018 Üldine 598
Jumalateenistus (18.03.2018) 1. Moosese 2:7
Laulud 150:1-6
Laulud 23:2
Laulud 63:2
Laulud 23:4
2. Timoteosele 2:11-13
Johannese 15:1-17
Matteuse 13:22
Matteuse 7:21-23
Galaatlastele 5:22-23
1. Johannese 1:5-10
18 Märts 2018 Üldine 564
Jumalateenistus (19.11.2017) Kristlasena maailmas 8/10 1. Peetruse 3:8-22
1. Peetruse 2:20
1. Peetruse 4:15
1. Peetruse 4:19
19 November 2017 Kristlasena maailmas 762
Jumalateenistus (04.12.2016) Teine advent Jesaja 55:2-3
Jesaja 61:11
Filiplastele 3:10-16
Jaakobuse 5:16
04 Detsember 2016 Üldine 1415
Jumalateenistus (23.10.2016) Luuka 19:1-10
Matteuse 26:39
Johannese 4:34
Laulud 132:1-5
Luuka 9:23-25
23 Oktoober 2016 Üldine 1546
Vabandust, sellist jutlust pole antud hetkel olemas.