Pealkiri Kirjakoht Kuupäev Sarjad Additional file Klikke
Usalda Jeesust elutormides (28.02.2016) Markuse 4:26-29
Markuse 4:35-41
Heebrealastele 11:27
2. Peetruse 1:3
Johannese 14:30
1. Moosese 46:3
5. Moosese 3:22
Johannese 14:27
28 Veebruar 2016 Üldine 918
Koguduse juhtimisest ja juhtidest (21.02.2016) Luuka 9:28-36
Matteuse 22:36-40
Markuse 4:21-23
1. Timoteosele 1:7
Efeslastele 5:23
Koloslastele 1:17-18
Tiitusele 1:9
Õpetussõnad 31:4-5
1. Peetruse 2:9
Matteuse 18:15-17
21 Veebruar 2016 Üldine 1063
Kokkuvõte seeriast "Kristuse suur päästetöö" (31.01.2016) Koloslastele 1:15-20 31 Jaanuar 2016 Kristuse suur päästetöö 1141
Minu vana loomuse ja Jumala Vaimu vastasseis (17.01.2016) Laulud 63:2-8
Jaakobuse 4:8
1. Korinstlastele 2:7
Roomlastele 7:14-25
1. Korinstlastele 15:57
Roomlastele 6:11
Efeslastele 4:22-23
Koloslastele 3:5
Koloslastele 3:8
Roomlastele 8:4-39
Galaatlastele 5:17
17 Jaanuar 2016 Kristuse suur päästetöö 1159
Uusaasta jumalateenistus (01.01.2016) Jeremija 18:1-10
Matteuse 4:19-20
Luuka 18:22
Luuka 9:59-62
Johannese 12:26
Matteuse 19:27-28
01 Jaanuar 2016 Üldine 774
Jõuluõhtu jumalateenistus (24.12.2015) Roomlastele 6:22-23
Roomlastele 5:1
24 Detsember 2015 Kristuse suur päästetöö 926
Ära lase patul valitseda oma uut elu (kolmas advent, 13.12.2015) Roomlastele 6:8-14 13 Detsember 2015 Kristuse suur päästetöö 829
Patule surnud ja maha maetud (teine advent 06.12.2015) Roomlastele 6:1-7
Roomlastele 5:20-21
Roomlastele 8:18
Roomlastele 9:23
Efeslastele 1:18
06 Detsember 2015 Kristuse suur päästetöö 1212
Jumal hoiab su päästet elu lõpuni (15.11.2015) 2. Korintlastele 6:14-18
Jesaja 52:11
Efeslastele 5:11
Galaatlastele 5:16-17
Roomlastele 5:6-11
15 November 2015 Kristuse suur päästetöö 777
Me kiitleme ka viletsusest (isadepäev, 08.11.2015) Roomlastele 5:2-5
2. Korintlastele 12:9
1. Peetruse 4:19
1. Peetruse 3:17
Filiplastele 1:29
Apostlite teod 14:29
Roomlastele 8:17-18
1. Peetruse 1:7
2. Korintlastele 8:1-2
08 November 2015 Kristuse suur päästetöö 907
Rahu Jumalaga, mitte enam sõda Jumalaga (01.11.2015) Roomlastele 5:1-2 01 November 2015 Kristuse suur päästetöö 1253
Külvi ja lõikuse seadus (11.10.2015) 2. Korintlastele 9:6-14
Õpetussõnad 22:8
Galaatlastele 6:7-8
Hoosea 8:7
Laulud 126:5-6
11 Oktoober 2015 Üldine 884
Jumala tõotused suures plaanis (27.09.2015) 1. Moosese 12:1-3
1. Moosese 15:13-15
5. Moosese 9:5
Jesaja 25:1
1. Moosese 45:5
Laulud 105:16-17
27 September 2015 Üldine 1459
Mis on vaimulikes asjades õpitav ja mis mitte (06.09.2015) Matteuse 11:25-30 06 September 2015 Üldine 1595
Uue mõtteviisi allikas: Jumala sõna (30.08.2015) 2. Timoteosele 2:7 30 August 2015 Üldine 1544
Lihalik ja vaimulik mõtteviis (23.08.2015) Roomlastele 8:6-7
Roomlastele 1:28
Efeslastele 2:3
2. Korintlastele 3:14
2. Korintlastele 4:3-4
Roomlastele 11:7-8
2. Korintlastele 3:16
Efeslastele 4:23
1. Peetruse 3:2
Filiplastele 4:6-7
23 August 2015 Üldine 1450
Uue hoone tänujumalateenistus (28.06.2015) Heebrealastele 13:15
Filiplastele 1:29
28 Juuni 2015 Üldine 1556
Kas armastus maailma või Jeesuse vastu? (14.06.2015) 2. Timoteosele 4:10 14 Juuni 2015 Üldine 1370
Kes ja kuidas pühitseb? (24.05.2015) Roomlastele 15:15-16 24 Mai 2015 Püha Vaim ja kogudus 1476
Milline Jumalateenistus on hea? (17.05.2015) 1. Korinstlastele 14:26-40 17 Mai 2015 Püha Vaim ja kogudus 1383
Vabandust, sellist jutlust pole antud hetkel olemas.