Pealkiri Kirjakoht Kuupäev Sarjad Additional file Klikke
Jumalateenistus (12.02.2017) Kristuse eesmärk Kogudusega 1. Korinstlastele 2:6-10
Efeslastele 5:21-32
Roomlastele 5:7-8
Hesekieli 16:3-10
1. Tessalooniklastele 4:3
1. Tessalooniklastele 4:8
Tiitusele 2:14
Heebrealastele 12:14
1. Tessalooniklastele 5:23
2. Korintlastele 7:1
Johannese 17:7
2. Tessaloniklastele 2:13
2. Korintlastele 3:18
Johannese 3:16
12 Veebruar 2017 Üldine 958
Jumalateenistus (05.02.2017) Üksteise teenimine koguduses Johannese 6:63
Matteuse 20:25-28
Joosua 24:14
Roomlastele 6:16
Apostlite teod 16:7
Filiplastele 2:13
05 Veebruar 2017 Üldine 1015
Jumalateenistus (15.01.2017) Kogudus mõtleb, julgustab, virgutab üksteist Laulud 139:1-16
Roomlastele 12:17-21
Heebrealastele 10:19-25
15 Jaanuar 2017 Üldine 1061
Jumalateenistus (08.01.2017) Mis on ristimine? Markuse 16:15-20
Roomlastele 8:28
Matteuse 6:34
Roomlastele 6:3-6
Efeslastele 2:8-9
08 Jaanuar 2017 Üldine 1172
Uus-aasta jumalateenistus (01.01.2017) Efeslastele 6:10-18
Taanieli 10:12
01 Jaanuar 2017 Üldine 1059
Jõuluõhtu jumalateenistus (24.12.2016) Jesaja 9:1-5
Matteuse 1:18-25
Ilmutuse 3:20
Johannese 1:1-18
Jesaja 7:14
Miika 5:1
Hoosea 11:1
Johannese 8:18-19
Johannese 5:23
Johannese 5:42
24 Detsember 2016 Üldine 1144
Jumalateenistus (11.12.2016) Kolmas advent Johannese 3:16-21
Ilmutuse 2:9
Ilmutuse 3:17
Johannese 4:20-24
11 Detsember 2016 Üldine 944
Jumalateenistus (13.11.2016) Isadepäev Luuka 11:9-13
2. Saamueli 12:24-25
2. Saamueli 11:2-5
2. Saamueli 11:27
2. Saamueli 12:1-13
Laulud 51:1-21
2. Saamueli 12:14
Roomlastele 3:25-26
1. Ajaraamat 22:9
Jaakobuse 1:13
Roomlastele 8:28
Laulud 32:3-4
2. Ajaraamat 15:2
13 November 2016 Üldine 1333
Jumalateenistus (09.10.2016) Kümnis ja annetamine 1. Johannese 5:2-8
Johannese 3:16
Roomlastele 7:4
Roomlastele 7:6
Galaatlastele 2:19
Efeslastele 2:15
Galaatlastele 6:2
Roomlastele 16:8
2. Korintlastele 9:6-7
09 Oktoober 2016 Üldine 1765
Jumalateenistus (02.10.2016). Milleks koguduse osadus? 1. Moosese 11:1-9
Johannese 17:21
Johannese 15:7
Efeslastele 2:8
Roomlastele 15:30-33
02 Oktoober 2016 Üldine 1778
Jumalateenistus (11.09.2016) Vanavanemate päev 2. Moosese 20:12
5. Moosese 5:16
Sirach 7:28
2. Timoteosele 1:3-5
2. Moosese 34:1-10
5. Moosese 24:16
Hesekieli 18:20
1. Moosese 20:5
3. Moosese 26:40
2. Korintlastele 5:16
Nehemja 9:2
11 September 2016 Üldine 1365
Jumalateenistus (28.08.2016) 28 August 2016 Üldine 1297
Jumalateenistus (26.06.2016) Filiplastele 4:10-20
Roomlastele 8:35-39
Roomlastele 9:26
Roomlastele 8:31
Roomlastele 8:28-32
26 Juuni 2016 Üldine 861
Lootus ja Püha Vaimu abi eluraskustes (05.06.2016) Laulud 23:1-6
Roomlastele 8:24-28
05 Juuni 2016 Üldine 1093
Elu kannatustes, ent suures lootuses (29.05.2016) Laulud 46:2-12
Roomlastele 8:17-25
29 Mai 2016 Üldine 1100
Kristlik elu on üleloomulik elu Vaimus (nelipüha, 15.05.2016) Johannese 14:26
Roomlastele 8:1-11
Galaatlastele 2:19-20
15 Mai 2016 Üldine 764
Jumalakartliku naise kiituseks (emadepäev, 08.05.2016) 1. Korinstlastele 13:1-8
Õpetussõnad 31:30
Laulud 25:14
Laulud 31:20
Laulud 34:8
Laulud 103:11
Laulud 103:13
Laulud 145:19
Laulud 37:4
Laulud 31:28
08 Mai 2016 Üldine 822
Ära ärritu! Ära kadesta! (10.04.2016) Heebrealastele 4:14-16
Luuka 19:1-10
Laulud 37:1-11
Laulud 37:34-37
10 Aprill 2016 Üldine 1006
Jeesus on väärt kannatamist, kummardamist, elamist. (03.04.2016) Roomlastele 8:1-13
Ilmutuse 1:9-20
Taanieli 7:13-14
03 Aprill 2016 Üldine 864
Ülestõusmispüha jumalateenistus (27.03.2016) Luuka 24:1-12
Luuka 24:1-9
Luuka 24:36-39
1. Korinstlastele 15:54-57
1. Korinstlastele 15:20-23
27 Märts 2016 Üldine 921
Vabandust, sellist jutlust pole antud hetkel olemas.