Pealkiri Kirjakoht Kuupäev Sarjad Additional file Klikke
Uus-aasta (01.01.2020) Jumalateenistus Laulud 113:1-9
Efeslastele 1:3-10
1. Moosese 2:2
Jesaja 9:1-6
01 Jaanuar 2020 Üldine 67
Jumalateenistus (14.01.2018) Ustavus Luuka 11:1-13
1. Saamueli 12:24
1. Kuningate 8:56
Laulud 89:9
Heebrealastele 13:8
2. Tessaloniklastele 3:3
1. Korinstlastele 10:13
1. Johannese 10:13
1. Timoteosele 6:6
Õpetussõnad 28:20
Ilmutuse 2:10
Jeremija 17:9
Luuka 22:20
5. Moosese 4:25-27
Hesekieli 14:13
Malakia 3:8-10
1. Korinstlastele 6:13
Roomlastele 5:3-4
Laulud 66:10-12
5. Moosese 8:2-4
Apostlite teod 14:22
1. Korinstlastele 10:13
2. Korintlastele 5:7
Roomlastele 10:17
5. Moosese 6:6
14 Jaanuar 2018 Üldine 749
Daire Tiigivee (14.10.2017) Usukindlus ja usu kindlus 14 Oktoober 2017 Kolgata konverents Usukindlus ja usu kindlus 782
Vabandust, sellist jutlust pole antud hetkel olemas.