Pealkiri Kirjakoht Kuupäev Sarjad Additional file Klikke
Jüngerdamine (04.08.2019) Jumalateenistus 1. Peetruse 9:2
Luuka 9:23
Luuka 14:26-27
Luuka 14:33
1. Tessalooniklastele 4:11
1. Peetruse 1:3-16
04 August 2019 Üldine 175
Jumalateenistus (26.05.2019) Johannese 14:23-29
Roomlastele 8:26
26 Mai 2019 Üldine 196
Jumalateenistus (07.04.2019) Jesaja 43:16-21
Jeremija 18:1-11
1. Moosese 1:27-31
1. Moosese 6:5-6
Roomlastele 8:22-23
Joona 3:10
2. Ajaraamat 7:14
Joona 3:10
07 Aprill 2019 Üldine 181
Jumalateenistus (03.03.2019) 03 Märts 2019 Üldine 295
Jumalateenistus (23.12.2018) Neljas advent Luuka 24:36-53
Matteuse 5:17
Matteuse 10:34-39
Johannese 5:43
Johannese 9:39
Johannese 16:27
23 Detsember 2018 Üldine 307
Jumalateenistus (25.11.2018) Eeskujud Joosep Laulud 18:5-7
Heebrealastele 11:21-22
25 November 2018 Eeskujud 346
Jumalateenistus (14.10.2018) Apostlite teod 16:16-32
Roomlastele 12:12
1. Moosese 32:23-33
14 Oktoober 2018 Üldine 289
Jumalateenistus (02.09.2018) 5. Moosese 4:1-8
Heebrealastele 12:2
02 September 2018 Üldine 464
Jumalateenistus (13.05.2018) Emadepäev Laulud 23:1-6
Laulud 103:1-6
Laulud 103:17-18
Laulud 103:22
1. Tessalooniklastele 5:16-18
Laulud 68:20
2. Korintlastele 4:7-10
Johannese 16:33
2. Peetruse 3:18
13 Mai 2018 Üldine 478
Jumalateenistus (04.03.2018) Matteuse 9:35-38 04 Märts 2018 Üldine 566
Jumalateenistus (21.01.2018) Andmine ja külvamine 1. Peetruse 5:1-7
2. Timoteosele 4:7-8
2. Korintlastele 9:6-15
21 Jaanuar 2018 Üldine 655
Jumalateenistus (17.12.2017) Kolmas advent Jesaja 9:1-5
Johannese 1:1-5
17 Detsember 2017 Üldine 638
Jumalateenistus (26.11.2017) Kristlasena maailmas 9/10 2. Korintlastele 4:16
1. Peetruse 4:1-19
26 November 2017 Kristlasena maailmas 697
Jumalateenistus (10.09.2017) Laulud 119:71-73
Markuse 4:14-20
Laulud 23:5-6
10 September 2017 Üldine 794
Jumalateenistus (06.08.2017) Galaatlastele 3:1-10
Roomlastele 12:12
Roomlastele 12:2
06 August 2017 Üldine 1042
Jumalateenistus (09.07.2017) Koguja 3:1-8
Apostlite teod 5:12-16
1. Timoteosele 4:1
1. Korinstlastele 10:19-21
Ilmutuse 21:5-8
09 Juuli 2017 Üldine 902
Jumalateenistus (11.06.2017) Matteuse 3:16-17
Efeslastele 4:3-6
Matteuse 28:18-20
Matteuse 7:24-27
11 Juuni 2017 Üldine 838
Suur reede Jumalateenistus (14.04.2017) Efeslastele 1:19-21
Roomlastele 6:3
14 Aprill 2017 Üldine 892
Jumalateenistus (26.02.2017) Jumal juhib Nutulaulud 3:21-25
Johannese 10:1-10
Roomlastele 8:28
26 Veebruar 2017 Üldine 1026
Jumalateenistus (22.01.2017) Jumala usuline kogemus Matteuse 17:14-20
Malakia 3:8
3. Moosese 27:30
5. Moosese 8:18
Laulud 119:49
Laulud 119:130
22 Jaanuar 2017 Üldine 1186
Vabandust, sellist jutlust pole antud hetkel olemas.