Kuupäev:
Kirjakoht:
1. Korinstlastele 15:20-34; Johannese 10:17-18; Apostlite teod 2:24; 1. Timoteosele 6:16; 1. Moosese 2:17; 1. Moosese 3:19; Roomlastele 6:23; Johannese 17:2-3; Johannese 6:47; Roomlastele 5:12-21; 1. Moosese 3:22; Taanieli 12:2; Jesaja 26:14-19; Laulud 49:16; 1. Moosese 5:24; 2. Kuningate 2:11; Jesaja 14:15; Luuka 16:23; Luuka 23:43; 2. Peetruse 2:4; Roomlastele 10:17; Koguja 3:18-21; Koguja 9:5-6
Sari:
Kõneleja:
Kestus:
58:25
Klikke:
1920
Sermon Notes:
Teema: "Kristuse ja inimeste surnust ülestõusmine" (+palve); Kirjakoht: 1Kr 15:20-34; Jh 10:17-18. Ap 2:24. Kristus on Jumal ja tal on meelevald, mida inimesel ei ole. 1Tm 6:16. 1Ms 2:17. Inimese hing on surelik. 1Ms 3:19. Rm 6:23. Jh 17:2-3, 6:47. Jumal võib anda igavese elu surma asemel. Rm 5:12-21. 1Ms 3:22. Tn 12:2. Js 26:14,19. Ps 49:16. 1Ms 5:24. 2Kn 2:11. Mis toimub peale surmahetke? Js 14:15. Lk 16:23, 23:43. 2Pt 2:4. Rm 10:17. Kg 3:18-21, 9:5-6. (Allan Hallik) (Kuulatud: 8x) 10 Nov. 2004