Kuupäev:
Kirjakoht:
Jeremija 1:4-12; 1. Tessalooniklastele 5:12-13; Heebrealastele 13:17; 1. Timoteosele 5:17-18; Efeslastele 4:11-12; 1. Timoteosele 3:2-13; 1. Timoteosele 6:11-14; Efeslastele 4:1-6
Sari:
Kõneleja:
Kestus:
01:42:03
Klikke:
880
Sermon Notes:

Alguspalve: Ermo Jürma (Jr 1:4-12) tõlk Voldemar Mazurtšak

1. jutlus: Peeter Roosimaa (1Ts 5:12-13, Hb 13:17, 1Tm 5:17-18. jutluse algus = 21m 13s) tõlk Voldemar Mazurtšak

2. jutlus: Valeri Vetšerkovski (Ef 4:11-12, 1Tm 3:2-13, 1Tm 6:11-14. jutlusse algus = 44m 27s) tõlk Ermo Jürma

Ordineerimine diakoniks: Panainti Posmatš

Tervitus:  Pjotr Šuparski (Ef 4:1-6)

Muusika: Tallinna Betaania kog. Kvintett

Kestus: 1t 42m 3s