Kuupäev:
Kirjakoht:
Laulud 51:8-14; Matteuse 22:36; Matteuse 28:18; Johannese 14:6; 1. Johannese 3:8; Heebrealastele 2:14; Markuse 14:32-42
Sari:
Kõneleja:
Kestus:
01:23:57
Klikke:
955
Sermon Notes:

Alguspalve: Tõnu Lehtsaar (Ps 51:8-14)

Tunnistus: Riinu Nurme (Mt 22:36, Mt 28:18) Marie Mahla-Hoppe (Jh 14:6) Ülle Perend (1Jh 3:8, Hb 2:14)

Jutlus: Raul Rosenvald (Kristuse viimane nädal Mk 14:32-42. jutluse algus = 54m 45s)

Muusika: Lastekoor

Kestus: 1t 23m 57s