Kuupäev:
Kirjakoht:
Filiplastele 2:1-4; Laulud 63:1-9; Matteuse 28:16-20; 1. Korinstlastele 3:5-9; Matteuse 13:10-17; Roomlastele 8:8-11
Sari:
Kõneleja:
Kestus:
01:35:45
Klikke:
1037
Sermon Notes:

Alguspalve: Raul Rosenvald (Fl 2:1-4) & Rael-Astrid Mäemets (Ps 63:1-9)

Tunnistus: Jakob Gill (Mt 28:16-20), Eliisa Urbel

Jutlus: Henri Lehtsaar (1Kr 3:5-9, Mt 13:10-17, Mt 9:9-13, Rm 8:8-11. jutluse algus = 44m 26s)

Muusika: Ülistuskoor + bänd

Kestus: 1t 35m 45s