Kuupäev:
Kirjakoht:
1. Korinstlastele 2:6-10; Efeslastele 5:21-32; Roomlastele 5:7-8; Hesekieli 16:3-10; 1. Tessalooniklastele 4:3; 1. Tessalooniklastele 4:8; Tiitusele 2:14; Heebrealastele 12:14; 1. Tessalooniklastele 5:23; 2. Korintlastele 7:1; Johannese 17:7; 2. Tessaloniklastele 2:13; 2. Korintlastele 3:18; Johannese 3:16
Sari:
Kõneleja:
Kestus:
01:13:49
Klikke:
1032
Sermon Notes:

Alguspalve: Tõnis valk (1Kr 2:6-10)

Jutlus: Leho Paldre (Kristuse eesmärk Kogudusega Ef 5:21-32, Rm 5:7-8, Hs 16:3-10, 1Ts 4:3, 1Ts 4:8, Tt 2:14 Hb 12:14, 1Ts 5:23, 2Kr 7:1, Jh 17:7, 2Ts 2:13, 2Kr 3:18, Jh 3:16. jutluse algus = 34m)

Muusika: Ülistusansambel

Kestus: 1t 13m 49s