Kuupäev:
Kirjakoht:
Markuse 16:15-20; Roomlastele 8:28; Matteuse 6:34; Roomlastele 6:3-6; Efeslastele 2:8-9
Sari:
Kõneleja:
Kestus:
01:27:44
Klikke:
1240
Sermon Notes:

Alguspalve: Arno Lehtsaar (Mk 16:15-20)

Tunnistus: Johanna Rosenvald (Rm 8:28), Liisi Preedin (Mt 6:34)

Jutlus: Leho Paldre (Mis on ristimine? Rm 6:3-6, Ef 2:8-9. jutluse algus = 45m 35s)

Muusika: Tuuli Lehtsaar & tšello trio

Kestus: 1t 27m 44s