Kuupäev:
Kirjakoht:
Laulud 63:2-8; Jaakobuse 4:8; 1. Korinstlastele 2:7; Roomlastele 7:14-25; 1. Korinstlastele 15:57; Roomlastele 6:11; Efeslastele 4:22-23; Koloslastele 3:5; Koloslastele 3:8; Roomlastele 8:4-39; Galaatlastele 5:17
Sari:
Kõneleja:
Kestus:
01:28:40
Klikke:
1227
Sermon Notes:

Alguspalve: Leho Paldre (Ps 63:2-8)
Tunnustus: Liisi Preedin, Johanna Vooglaid (Jk 4:8).
Tervitus: Meelis Einstein (1Kr 2:1-7)
Jutlus: Leho Paldre (Minu vana loomuse ja Jumala Vaimu vastasseis Rm 7:14-25, 1Kr 15:57, Rm 6:11, Ef 4:22-23, Kl 3:5, Kl 3:8, Rm 8:4,9.11,13,23,33,38-39, Gl 5:17. Jutluse algus = 49m 25s)
Muusika: Heiki & Anne-Mai Palm
Kestus: 1t 28m 40s