Kuupäev:
Kirjakoht:
Roomlastele 8:6-7; Roomlastele 1:28; Efeslastele 2:3; 2. Korintlastele 3:14; 2. Korintlastele 4:3-4; Roomlastele 11:7-8; 2. Korintlastele 3:16; Efeslastele 4:23; 1. Peetruse 3:2; Filiplastele 4:6-7
Sari:
Kõneleja:
Kestus:
01:29:44
Klikke:
1553
Sermon Notes:

Alguspalve: Leho Paldre (Ap 4:12-20)
Vaimulik sõna: Henri Lehtsaar (Lk 11:15-24)
Tunnistus: Anneli Gill
Jutlus: Leho Paldre (Lihalik ja vaimulik mõtteviis Rm 8:6-7, Rm 1:28, Ef 2:3, 2Kr 3:14, 2Kr 4:3-4, Rm 11:7-8, 2Kr 3:16, Ef 4:23, 1Pt 3:2, Fl 4:6-7. jutluse algus = 47m 53s)
Muusika: Tuuli Lehtsaar
Kestus: 1t 29m 44s