Kuupäev:
Kirjakoht:
Luuka 12:35-48; 2. Korintlastele 5:17; Roomlastele 7:18-23; Galaatlastele 5:18-23
Sari:
Kõneleja:
Kestus:
01:16:08
Klikke:
150
Sermon Notes:

Alguspalve: Helina Roosimaa (Lk 12:35-48)
Tunnistus: Age Orumaa
Jutlus: Erkki Laul (2kr 5:17, Rm 7:18-23, Gl 5:18-23. jutluse algus = 40m 46)
Muusika: Ülistusansambel
Kestus: 1t 16m 8s