Kuupäev:
Kirjakoht:
2. Korintlastele 5:17-21; Apostlite teod 1:8; Jesaja 61:1-2; Johannese 3:27; Luuka 1:5-25; Luuka 1:67-79; Luuka 1:80; Luuka 3:2; Luuka 3:18; Johannese 1:15-17; Matteuse 3:7; Johannese 3:30
Sari:
Kõneleja:
Kestus:
01:52:06
Klikke:
547
Sermon Notes:

Alguspalve: Evelin Tamm (2Kr 5:17-21)

Tunnistus: Ave Gill (Ap 1:8, Js 61:1-2)

Jutlus: Paul Gill (Jh 3:27, Lk 1:5-25, Lk 1:67-79, Lk 1:80, Lk 3:2, Lk 3:18, Jh 1:15-17, Mt 3:7, Jh 3:30. jutluse algus = 53m 48s)

Muusika: Mariliis Tiidermann

Kestus: 1t 52m 6s