Kuupäev:
Kirjakoht:
Ilmutuse 7:9-17; Luuka 10:30-37; Roomlastele 15:7; Galaatlastele 6:2; Roomlastele 12:1-2; 2. Korintlastele 4:16; Apostlite teod 1:8
Sari:
Kõneleja:
Kestus:
01:20:58
Klikke:
601
Sermon Notes:

Alguspalve: Saamuel Väer (Ilm 7:9-17)

Tunnistus: Merle Kepp (Lk 10:30-37, Rm 15:7, Gl 6:2)

Jutlus: Jakob Gill (Rm 12:1-2, 2Kr 4:16, Ap 1:8. jutluse algus = 33m 9s)

Õnnistussõnad: Avo Rosenvald

Muusika: Rael-Astrid Väer, Iris Mäemets, Eliisa Urbel

Kestus: 1t 20m 58s