Kuupäev:
Kirjakoht:
Laulud 92:1-6; Luuka 4:18; 1. Timoteosele 4:8; 1. Saamueli 16:7; Heebrealastele 11:36-40; Matteuse 16:25-26; Heebrealastele 12:1; 2. Peetruse 3:18; Laulud 105:2-3; 1. Korinstlastele 3:11; Koloslastele 1:26-27; Song of Songs 1:4; Matteuse 6:6; Laulud 145:18
Sari:
Kõneleja:
Kestus:
01:35:53
Klikke:
669
Sermon Notes:

Alguspalve: Henri Lehtsaar (Ps 92:1-6)

Teated: Johanna Rosenvald (Lk 4:18)

Tunnistus: Ene Paldre (1Tm 4:8, 1Sm 16:7, Hb 11:36-40, Mt 16:25-26)

Jutlus: Erkki Laul (Edukus. jutluse algus = 53m 25s)

Lõpusõnad: Henri Lehtsaar (Hb 12:1, 2Pt 3:18 )

Muusika: Johanna Rosenvald (Ps 105:2-3, 1Kr 3:11, Kl 1:26-27, Ül 1:4, Mt 6:6, Ps 145:18)

Kestus: 1t 35m 53s