Kuupäev:
Kirjakoht:
Roomlastele 8:31-39; 1. Korinstlastele 12:3; Efeslastele 5:25-27; 1. Peetruse 2:21-24; Apostlite teod 4:8-10; Apostlite teod 5:41-42; Luuka 17:11-19
Sari:
Kõneleja:
Kestus:
01:57:26
Klikke:
633
Sermon Notes:

Alguspalve: Jakob Gill (Rm 8:31-39)

Jutlus: Paul Gill (1Kr 12:3, Ef 5:25-27, 1Pt 2:21-24, Ap 4:8-10, Ap 5:41-42, Lk 17:11-19. jutluse algus = 20m 4s)

Muusika: Mariliis Tiidermann, Johanna Rosenvald

Kestus: 1t 57m 26s