Kuupäev:
Kirjakoht:
Laulud 106:1-3; Roomlastele 12:9-21; Markuse 1:15; Matteuse 13:15; Laulud 119:105; Laulud 119:26; Laulud 119:59; Johannese 8:31
Sari:
Kõneleja:
Kestus:
01:29:48
Klikke:
628
Sermon Notes:

Alguspalve: Mihkel Gill (Ps 106:1-3)

Tunnistus: Meeri Jakobson (Rm 12:9-21)

Jutlus: Raul Rosenvald (Meeleparandus Mk 1:15, Mt 13:15, Ps 119:105, Ps 119:26, Ps 119:59, Jh 8:31. jutluse algus = 44m 28s)

Muusika: Ilmar ja Marit Roosimaa & co

Kestus: 1t 29m 48s