Kuupäev:
Kirjakoht:
Laulud 100:1-5; Matteuse 16:26; 1. Moosese 32:23-33; 2. Moosese 19:1-8; 2. Moosese 20:18-21; 2. Moosese 24:1-3; 2. Moosese 24:12-18; 2. Moosese 32:1-6; 2. Moosese 32:7-9; 2. Moosese 32:19-24; 2. Moosese 32:30-35; Jesaja 44:9-11; Ilmutuse 15:3-4; Johannese 9:1-41; Johannese 6:48; Luuka 7:34; Matteuse 3:17; Matteuse 17:5; Markuse 5:24-34; Matteuse 18:20; Heebrealastele 13:8; Matteuse 9:28-30; Johannese 20:27-29; Markuse 5:34
Sari:
Kõneleja:
Kestus:
01:32:44
Klikke:
682
Sermon Notes:

Alguspalve: Toivo Perend (Ps 100:1-5)

1. jutlus: Avo Rosenvald (Mt 16:26. jutluse algus = 22m 40s)

2. jutlus: Paul Gill (1Ms 32:23-33, 2Ms 19:1-8, 2Ms 20:18-21, 2Ms 24:1-3, 2Ms 24:12-18, 2Ms 32:1-6, 2Ms 32:7-9, 2Ms 32:19-24, 2Ms 32:30-35, Js 44:9-11, Ilm 15:3-4, Jh 9:1-41, Jh 6:48, Lk 7:34, Mt 3:17, Mt 17:5, Mk 5:24-34, Mt 18:20, Hb 13:8, Mt 9:28-30, Jh 20:27-29, Mk 5:34. jutluse algus = 42m 56s)

Muusika: Mariliis Tiidermann, Toivo Perend, Erki Kaljapulk

Kestus: 1t 32m 44s