Kuupäev:
Kirjakoht:
Luuka 11:1-13; 1. Saamueli 12:24; 1. Kuningate 8:56; Laulud 89:9; Heebrealastele 13:8; 2. Tessaloniklastele 3:3; 1. Korinstlastele 10:13; 1. Johannese 10:13; 1. Timoteosele 6:6; Õpetussõnad 28:20; Ilmutuse 2:10; Jeremija 17:9; Luuka 22:20; 5. Moosese 4:25-27; Hesekieli 14:13; Malakia 3:8-10; 1. Korinstlastele 6:13; Roomlastele 5:3-4; Laulud 66:10-12; 5. Moosese 8:2-4; Apostlite teod 14:22; 1. Korinstlastele 10:13; 2. Korintlastele 5:7; Roomlastele 10:17; 5. Moosese 6:6
Sari:
Kõneleja:
Kestus:
01:18:10
Klikke:
756
Sermon Notes:

Alguspalve: Jakob Gill (Lk 11:1-13)

Tunnistus: Age Orumaa (1Sm 12:24)

Jutlus: Daire Tiigivee (Ustavus 1Kn 8:56, Ps 89:9, Hb 13:8, 2Ts 3:3, 1Kr 10:13, 1Jh 1:9, 1Tm 6:6, Õp 28:20, Ilm 2:10, Jr 17:9, Lk 22:20, 5Ms 25:27, Hs 14:13, Ml 3:8-10, 1Kr 6:13, Rm 5:3-4, Ps 66:10-12, 5Ms 8:2-4, Ap 14:22, 1Kr 10:13, 2Kr 5:7, Rm 10:17, 5Ms 6:6. jutluse algus = 38m 35s)

Muusika: Tuuli & Lauri Lehtsaar

Kestus: 1t 18m 10s