Kuupäev:
Kirjakoht:
Galaatlastele 5:25-26; Galaatlastele 6:1-10; Matteuse 18:15-17; 1. Korinstlastele 5:12-13; Heebrealastele 13:17; 1. Timoteosele 5:17; Apostlite teod 20:28; 1. Peetruse 5:2
Sari:
Kõneleja:
Kestus:
01:25:38
Klikke:
841
Sermon Notes:

Alguspalve: Leho Paldre (Gl 5:25-26, Gl 6:1-10)

Tunnistus: Reelika & Jakob Gill 

Jutlus: Leho Paldre (Oma kogudus Mt 18:15-17, 1Kr 5:12-13, Hb 13:17, 1Tm 5:17, Ap 20:28,1Pt 5:2. jutluse algus = 49m 45s)

Muusika: Ülistusansambel

Kestus: 1t 25m 38s