Kuupäev:
Kirjakoht:
Galaatlastele 5:16-25; 1. Tessalooniklastele 5:15-22; Johannese 13:35; 1. Johannese 2:15; 2. Tessaloniklastele 2:10; Galaatlastele 5:5; Roomlastele 5:5
Sari:
Kõneleja:
Kestus:
01:40:11
Klikke:
980
Sermon Notes:

Alguspalve: Raul Rosenvald (Gl 5:16-25)

Tunnistus: Helina Roosimaa (1Ts 5:15-22)

Tervitus: Antsla koguduse õde

Jutlus: Rivo Rajandu (Jh 13:35, 1Jh 2:15, 2Ts 2:10, Gl 5:5, Rm 5:5. jutluse algus = 52m 3s)

Muusika: Ilmar Roosimaa

Kestus: 1t 40m 11s