Kuupäev:
Kirjakoht:
Matteuse 10:26-31; Ilmutuse 3:15-18; 2. Korintlastele 2:15; Koloslastele 4:6; Laulud 16:11; Luuka 10:27; 5. Moosese 4:29; 5. Moosese 10:12; 1. Saamueli 7:3; Õpetussõnad 3:5; Sefanja 3:14; Laulud 9:2; Laulud 103:14
Sari:
Kõneleja:
Kestus:
01:28:23
Klikke:
906
Sermon Notes:

Alguspalve: Leho Paldre (Mt 10:26-31)

Tervitus: Vitaliy Mararenko. tõlk = Tõnu Lehtsaar

1. jutlus: Avo Rosenvald (Ilm 3:15-18, 2Kr 2:15, Kl 4:6. jutluse algus = 36m 50s)

2. jutlus: Leho Paldre (Ps 16:11, Lk 10:27, 5Ms 4:29, 5Ms 10:12, 1Sm 7:3 Õp 3:5, Sf 3:14, Ps 9:2, Ps 103:14. jutluse algus = 1t 3m 37s)

Muusika: Ida-Virumaa noorte ühendkoor

Kestus: 1t 28m 23s