ristimine

 • Kui eestlane kuuleb sõna „ristimine”, siis kujutab ta tavaliselt ette pisikese lapse juures läbiviidavat toimingut, kus kasutatakse natuke vett piserdamiseks. Paljudes kristlikes kirikutes viiakse ristimist aga läbi Uue Testamendi aegsel viisil, st ristitakse neid, kes on juba ise otsustusvõimelised, ja seda tehakse veekogus, nii et ristitav vajutatakse korraks vee alla. Nii talitavad mitmesugused vabakogudused, baptistid, nelipühilased, ka õigeusklikud ristivad (lapsi) niiviisi. Veekoguks võib olla looduslik järv, jõgi, meri või ka kunstlik bassein. Paljudes kogudustes, kus ristitakse sel kombel, on ristimisbassein ehitatud kogudusehoone sisse.

 • Ristimine on osa Jeesuse misjonikäsust: "ristige" ja "õpetage pidama kõike, mida olen käskinud". Ristimine on Jumala (ja koguduse) eesmärk inimesega seni, kuni ta on veel päästmata. Õpetada pidama Jeesuse käske - ülimalt armastusekäsku - on Jumala (ja koguduse) eesmärk iga päästetud suhtes. Täna tuleb juttu misjonikäsu esimesest osast, ristimisest.

 • Alguspalve: Mihkel Gill (Fl 2:5-11)
  Tervitus: Anette Ohrman
  Tunnistus: Cecilia Sarmiento
  Jutlus: Leho Paldre (Püha Vaimuga ristimine 1Kr 12:13. jutluse algus = 50m 34s)
  Muusika: Ülistusansambel
  Kestus: 1t 37m

 • Jeesus Kristus seadis oma järgijatele kaks erilist vaimulikku talitust: usuristimise ja pühaõhtusöömaaja.

  Ristimise piltRISTIMINEjärgneb uuestisünnile: “Kes usub ja keda ristitakse, see saab õndsaks” (Markuse 16:16). See on palve ja tõotus pidada puhast südametunnistust; sümboolne vana elu mahamatmine ristimisvette, selleks et anda maad uuele elule Kristuse järgimises. Tavaliselt läbib ristitav enne ristimiskooli, selles osalemiseks palume pöörduda otse pastori poole. Ristimine toimub Uue Testamendi eskujul vee alla kastmisega. Sellise ristimisviisi tõttu tuntaksegi meid baptistide (piibli algkeeles „ristijate”) nime all.

  PÜHAÕHTUSÖÖMAAEG ehk leivamurdmineon seatud kõigile uuestisündinud ja usus ristitud koguduseliikmetele, kelle vahekord Jumala ja kaasinimestega on korras. Püha õhtusöömaaega korraldame koguduses iga kuu esimesel pühapäeval. Sellega meenutame kõige tähtsamat uskliku elus: Kristuse lunastussurma ja ülestõusmist.

   

  Lisaks nendele viime läbi teisi vaimulikke talitusi, mis on aegade jooksul osutunud õnnistuseks.

  • Me ÕNNISTAME LAPSI, usaldades nad Jumala varju ja juhtimise alla. Lapsevanemate soovil lepime kokku lapse õnnistamise aja, mis tavaliselt on pühapäevase teenistuse alguses, aga võib olla ka kodune talitus. Tavaliselt toovad lapsevanemad lapse õnnistada esimese eluaasta sees, aga mõnikord ka hiljem. Kuna tegemist on õnnistamisega, siis ei eelda see vanemate kuulumist kogudusseja ka lapsest ei saa sellega koguduseliiget.
  • Me KIHLAMEja LAULATAMEeeldusel, et noorpaar usub Jumalasse ja õnnistuspalvel on nende jaoks sisuline tähendus. Pastor Leho Paldrel on ka abielude riikliku registreerimise õigus, mistõttu pole vaja eraldisuhelda perekonnaseisuametiga.
  • Me VESTLEMEja PALVETAMEinimestega, kes vajavad isiklikku hingehoidlikku nõustamist. Seda saab alati teha peale jumalateenistust või ka eraldi aega kokku leppides. Eriliselt on selleks kutsutud koguduse pastor ja diakonid, ent selleks on valmis ka iga usklik inimene, kes on Sulle usaldusväärne.
  • Me PALVETAME HAIGETE EEST koguduse ühispalves või inimese enda soovil isiklikult käte pealepanemise ja õliga võidmisega.
  • Me MATAMElahkunuid Jumala Sõna ja palvega, sõltumata nende usukuuluvusest.