muutus

  • Arvan, et selle küsimuse juures on märkimisväärne roll eelarvamustel. Mis küll võiks olla see „nii palju”? Ja kas tõepoolest „peab” loobuma? Ma tõepoolest riskin oma selgitust pakkudes, et see ei haaku kõigi võimalike eelarvamustega.