loomine

  • Üpris sageli võib kuulda väiteid žanrist „teadus ja Piibel on ju vastuolus”. Lähemal uurimisel selgub sageli, et väitleja on nii teaduse kui ka Piibli tundmises vähem kui pealiskaudne ning väide osutub laenatud klišeeks või paremal juhul lihtsustatud käsitlusel põhinevaks eelarvamuseks. Siin puudub võimalus põhjalikuks juurdlemiseks, annan vaid mõned niidiotsad edasimõtisklemiseks.