Kogudus

 • Alguspalve: Ermo Rips (1Ms 11:1-9, Jh 17:21)

  Tunnistus: Merle Kepp (Jh 15:7), Johanna Rosenvald (Ef 2:8)

  Jutlus: Leho Paldre (Miks kogudus? - Võitlemine ja hingamine koos teiste usklikega, Rm 15:30-33. jutluse algus = 55m 53s)

  Muusika: Kolgata vokaalansambel

  Kestus: 1t 21s 56s

 • Mida tähendab, et inimene usub? Uskumine tähendab kristluses uskumist Jeesusesse Kristusesse kui päästjasse. See on midagi enamat kui Piiblis ära toodud faktide jaatamine. Usk tähendab enese usaldamist Kristuse hoolde. „Kõigile, kes tema vastu võtsid,andis ta meelevalla saada Jumala lasteks” (Johannese ev 1:12). Usu läbi saab Kristusest inimese päästja, Jumal on talle Isa ja tema sees elab Püha Vaim. Usu läbi saab inimesest Jumala laps. See tähendab, et Kristusesse uskuvad inimesed kuuluvad Jumala perekonda.

 • Jumalateenistus (01.03.2015)
  Alguspalve: Tõnu Lehtsaar (Ilm 3:14-22)
  1. jutlus: Indrek Ridaliste (jutluse algus = 9m 48s)
  2. jutlus: Leho Paldre (Pühavaim ja Kogudus 1Kr 12:1-3. jutluse algus = 37m 13s)
  Muusika: Tuuli Lehtsaar, Anne ja Rein Vilt
  Kestus: 1t 6m 21s

 • Algussõna: Kerli Valk (Ps 118:24)
  Alguspalve: Margus Sööt (Lk 17:1-6)
  Jutlus: Raul Rosenvald (Püha Vaim liidab üheks ihuks 1Kr 12:12-27. jutluse algus = 21m 46s)
  Tunnistus: Helvi Piispea
  Muusika: Ülistusansambel
  Kestus: 1t 26m 15s