Jumal

  • Piibli järgi Jumal ei loonud kurjust ega kannatust. Tema loodud maailm oli täiuslikult hea, kaasa arvatud inimene. Suur osa kannatustest tuleneb aga inimeste kurjast valikust.

  • Piibel õpetab, et Jumal on püha ja õiglane ning armastab oma loodut, k.a inimesi. Piibel kõneleb ka sellest, et iga inimene on oma Loojast võõrandunud - teinud pattu - ning patu tagajärjeks on osaduse katkemine Jumalaga ning lõpuks ka igavene hukatus. "Patu palk on surm" (Rm 6:23).

  • Esmalt tuleks öelda, et kõik teed ei vii Rooma. Sama pinnapealne müüt on see, et kõik religioonid viivad välja (ühe) Jumalani. Vaatame konkreetselt kõige levinumaid maailmareligioone – need on põhiolemuselt ja eesmärgilt väga erinevad.