igavene elu

  • Teema: "Kristuse ja inimeste surnust ülestõusmine" (+palve); Kirjakoht: 1Kr 15:20-34; Jh 10:17-18. Ap 2:24. Kristus on Jumal ja tal on meelevald, mida inimesel ei ole. 1Tm 6:16. 1Ms 2:17. Inimese hing on surelik. 1Ms 3:19. Rm 6:23. Jh 17:2-3, 6:47. Jumal võib anda igavese elu surma asemel. Rm 5:12-21. 1Ms 3:22. Tn 12:2. Js 26:14,19. Ps 49:16. 1Ms 5:24. 2Kn 2:11. Mis toimub peale surmahetke? Js 14:15. Lk 16:23, 23:43. 2Pt 2:4. Rm 10:17. Kg 3:18-21, 9:5-6. (Allan Hallik) (Kuulatud: 8x) 10 Nov. 2004
  • Piibel õpetab, et Jumal on püha ja õiglane ning armastab oma loodut, k.a inimesi. Piibel kõneleb ka sellest, et iga inimene on oma Loojast võõrandunud - teinud pattu - ning patu tagajärjeks on osaduse katkemine Jumalaga ning lõpuks ka igavene hukatus. "Patu palk on surm" (Rm 6:23).