ajalugu

  • Enne Teist maailmasõda oli Tartus kolm baptistikogudust: üks sai alguse 1901, teine 1906 ja kolmas 1911. Immaanueli koguduse palvemaja põles sõja ajal maha. Peeteli kogudusel ei lubanud nõukogude võim pärast sõda enam rendiruume kasutada. Nii liitusid nende koguduste liikmed ainsasse allesjäänud baptistipalvelasse: Kolgata kogudusse, mille palvela oli avatud 1931. aastal (fotol palvela sisevaade avamispäeval).

    Tartu baptistikoguduste põnevast kujunemisest loe pikemalt Uudu Ripsi artiklist "Üks kogudus - kolm ajalugu".

  • Tuleb nentida, et kiriku ja kristluse ajaloos on tõepoolest asju, mis ei kaunista ei kirikut ega seda, mida kirikuis on õpetatud – ristisõjad on üks neist. Tuleb aga tähele panna, et ristisõjad ega muu sarnane vägivalla kasutamine ei esinda tegelikult seda, mida kristlus õpetab. On kahetsusväärne et „kristluse levitamise” sildi all on oma ambitsioone realiseerida püüdnud väga erinevate huvidega isikud ja liikumised.

  • Karl KaupsKolgata koguduse ajalugu ulatub 20. sajandi algusse, mil vabakoguduslik ärkamine jõudis ka Lõuna-Eestisse - mitte otse Lääne-Eestist, nagu oleks võinud arvata, vaid suure ringiga Peterburi ja Peipsi-taguste eesti külade kaudu. Tuntuim Tartu baptistipastor on olnud Karl Kaups (fotol), kes enne sõda juhtis Eesti baptistiliitu ja kuulus riigikogusse.